تاریخ ارسال

بازدید معاون تولید و بهره برداری آبزیان اداره کل شیلات آبهای داخلی استان از طرحهای شیلاتی شهرستان مهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان آقای مهندس مرادی مسئول اداره شیلات  شهرستان مهرستان با اعلام خبر فوق افزود،مهندس علیزاده سرگزی معاون تولید و بهره برداری آبزیان ضمن بازدید از طرحهای شیلاتی و همچنین سد مخزنی آشار،در جلسه ای که با حضوررئیس شورای شهرو کارکنان بخشداری شهر آشار برگزار گردید شرکت و به بیان مزایای پرورش ماهی،روشهای نوین آبزی پروری و اقدامات توسعه ای شیلات در استان پرداختند که مورد استقبال مسئولین شهر قرار گرفت.

درپایان مقرر گردید از پتانسیلهای آبی منطقه جهت اجرای طرحهای شیلاتی اشتغالزا شامل ساخت استخرهای مکانیزه پرورش ماهی و همچنین احداث فروشگاههای عرضه آبزیان و...استفاده گردد.