تاریخ ارسال

عملیات اجرایی پروژه تکمیل استخرهای پرورش ماهی سایت شمالی مرکز تکثیر و بازسازی ماهیان گرمابی و بومی زهک آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان عملیات اجرایی پروژه تکمیل استخرهای پرورش ماهی سایت شمالی مرکز تکثیر و بازسازی ماهیان گرمابی و بومی زهک با اعتباری بالغ بر 7 میلیارد ریال آغاز گردید.آقای مهندس احمد جهانتیغ رئیس اداره فنی و مهندسی آبزیان این خبر را اعلام و افزود این پروژه که با هدف تولید بچه ماهی گرمابی و بومی جهت بازسازی ذخایر تالاب هامون،چاه نیمه ها و سایر منابع آبی درحال ساخت میباشد دارای 13 هکتار مساحت،800متر کانالهای آبرسان و تخلیه ،850 متر مربع سالن پرورش ماهیان بومی ،32 دستگاه سازه های آبگیری و تخلیه و 10 دستگاه ابنیه فنی و سایر تاسیسات مورد نیازپروژه می باشد که پس از تکمیل و راه اندازی آن میتوان تولید بچه ماهی را از یک میلیون قطعه در سال به 5 میلیون قطعه افزایش داد.

شایان ذکر است از مزایای دیگر این طرح میتوان به 1- حفظ گونه های ماهیان با ارزش و سازگار با محیط زیست 2- ایجاد اشتغال جدید در زمینه های صید و صیادی و آبزی پروری به تعداد 750 نفر3- فراهم شدن زمینه افزایش تولید پروتئین سفید به میزان3500 تن در سال 4- استفاده چند منظوره از آب(آبزی پروری ،کشاورزی و فضای سبز) اشاره کرد.