تاریخ ارسال

رها سازی بچه ماهی آمور با وزن متوسط 1/5 گرم در استخرهای پرورش ماهی شهرستان میرجاوه

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان به نقل از آقای محمد کول رئیس اداره شیلات شهرستان میرجاوه تعداد 50 هزار بچه ماهی آمور با وزن 1/5 گرم در 24مورد استخر پرورش ماهی شهرستان میرجاوه رهاسازی گردید که انتظار میرود بیش از 50 تن ماهی از این استخرها برداشت و روانه بازار مصرف گردد.

همچنین ایشان یادآور شد در اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 15 هزار بچه ماهی کپور و آمور در استخرهای سطح شهرستان رها سازی شده است.