تاریخ ارسال

عزیمت و بازدید مدیر کل شیلات آبهای داخلی استان از پروژه های شهرستانهای ایرانشهر و نیکشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان،سیستانی مدیر کل شیلات استان در سفری که به شهرستانهای ایرانشهر و نیکشهر داشتند از توانمندیها و قابلیتهای شیلاتی شهرستانهای موصوف بازدید نمودند،همچنین در این سفر از ساختمان اداری شیلات شهرستان ایرانشهر بازدید صورت گرفت و مقرر گردید اعتبارات لازم برای بهسازی و تجهیزات ساختمان اداری شیلات شهرستان در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد.

شایان ذکر است در بازدید از شهرستان نیکشهر نیز مدیر کل شیلات با رئیس جهاد کشاورزی آن شهرستان در خصوص توسعه فعالیتهای شیلاتی شهرستان جلسه ای برگزار کردند ،ضمنا" از محل های پیشنهادی برای ایجاد اداره شیلات شهرستان نیز بازدید صورت گرفت تا انشا الله احداث ساختمان اداره شیلات شهرستان نیکشهر در آینده نیز در دستور کار قرار گیرد.