تاریخ ارسال

برگزاری كلاس های طبخ ماهیان آب شیرین در شهرستان های قصر قند و نیك شهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 26 و 27  آبان ماه، دو دوره کلاس طبخ ماهیان آب شیرین در شهرستان های قصرقند و نیک شهر مخصوص بانوان بومی آن شهرستان ها جهت آشنایی با روش های طبخ انواع ماهیان آب شیرین و با هدف ترویج مصرف آبزیان به عنوان  غذای سالم برگزار گردید.

 سرکار خانم ریگی و جناب آقای صالحی فرمانداران شهرستان های قصر قند و نیک شهر در بازدید از کلاس مذکور ضمن تشکر از اجرای این دوره ها ، به نقش موثر برگزاری این دوره ها در افزایش سرانه مصرف ماهیان آب شیرین در شهرستان های جنوبی استان که کمتر در مورد مصرف ماهیان آب شیرین فرهنگ سازی شده است تاکید نمودند.