تاریخ ارسال

دیدار نماینده محترم ولی فقیه در سازمان شیلات ایران با بهره برداران و كاركنان اداره كل شیلات سیستان

حاج آقا وحیدی نژاد مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان شیلات  جهت دیدار با کارکنان و بازدید از طرحها و پروژه های اجرایی در تاریخ 22/09/1394 به سیستان عزیمت نمودند.

در این دیدار که کارکنان و اعضای اتحادیه تعاونی صیادی و جمعی از آبزی پروران حضور داشتند حاج آقای وحیدی نژاد به نقش هر یک از افراد جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت و انجام بموقع امورات ارباب رجوع را از اولویتهای کاری سازمان شیلات بر شمرد .همچنین ایشان از استخرهای جدید 8 ضلعی پرورش ماهی،دریاچه هامون،چاه نیمه ها، مرکز تکثیر و بازسازی ماهیان بومی شهرستان زهک ،سیستم های مدار بسته تکثیرپرورش ماهیان سردآبی شهرستان خاش و استخرهای به وزن رسانی ماهی بخش خصوصی در شهرستان ایرانشهر نیز بازدید نمودند.

 

                     روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان