تاریخ ارسال

حضوراداره كل شیلات سیستان درنمایشگاه هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری این اداره کل در محل برپایی نمایشگاه در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید، که در این نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مربوط به فعالیتهای شیلاتی در قالب عکس و پوستربا ارائه بیوتکنیک تکثیر ماهی بومی شیزوتوراکس،راه اندازی استخرهای جدید 8 ضلعی پرورش ماهی و امکان سنجی پرورش ماهی خاویاری دراستان در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.