تاریخ ارسال

پرورش متراكم و نیمه متراكم ماهی قزل آلا در استخر های 8 ضلعی جدید

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان با  توجه به عزم این اداره کل در خصوص متحول نمودن آبزی پروری استان ، تغییر الگوی ساخت استخر های پرورش ماهی از ذخیره آب کشاورزی (مستطیلی)  به استخر های نیمه متراکم و متراکم پرورش ماهی ( 8 ضلعی) ،  با توجه به مزایای خاص این استخر ها از جمله چرخش بهتر و سریعتر آب ، اکسیژن دهی بهتر و دفع سریع تر فضولات ماهی و ... در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون بیش از 50 باب استخر 8 ضلعی در استان ساخته شده و یا در حال احداث می باشد.

   قابل ذکر است که در حال حاضر، تعدادی از این استخرها با تراکم بیش از 20  قطعه بر متر مربع با استفاده از بچه ماهی قزل آلا ماهی دار گردیده که در مقایسه با استخرهای مستطیلی،  تراکم رها سازی بچه ماهی در این استخرها 5 – 4 برابر گردیده است و پیش بینی می شود از هر کدام از این استخر ها حدود  یک تن  ماهی قزل آلا برداشت شود  که در مقایسه با استخرهای قبلی شاهد رشد چند برابری در تولید به ازای سطح خواهیم بود که  گام بسیار مهمی جهت اقتصادی شدن فعالیت پرورش ماهی در استان می باشد .