تاریخ ارسال

برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی شیلاتی توسط اداره شیلات شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان ، اجرای دوره های آموزشی و ترویجی با هدف ارتقاء دانش بهره برداران و افزایش بهره وری در دستور کار اداره شیلات شهرستان زابل قرار گرفته است.

    مهندس سرگزی، کارشناس اداره شیلات شهرستان زابل در همین راستا اظهار داشت در یک ماه گذشته برگزاری دوره های آموزشی با عنوان کاربرد تکنولوژی های نوین پرورش ماهی قزل آلا ویژه آبزی پروران و کارشناسان ناظر به تعداد 57 نفر روز، دو دوره آموزشی به منظور انتقال دانش و مهارت به صیادان تحت عناوین اصول نگهداری حمل و نقل ویژه صیادان به تعداد 73 نفر روز و بهداشت محیط فردی و شناورهای صیادی به تعداد 110 نفر روز و همچنین دوره آشنایی با نگهداری و حمل ونقل ماهی ویژه فروشندگان ماهی (فروشگاه ها) و فروشندگان سیار به تعداد 30 نفر روز انجام گردیده است.

در پایان وی اظهار داشت که بازدید ترویجی ویژه آبزی پروران از استخرهای جدید هشت ضلعی نیز توسط اداره شیلات شهرستان زابل در هفته گذشته انجام شد   که گام مهمی در نهادینه کردن این مهم در بین بهره برداران خواهد بود.