تاریخ ارسال

ارسال بیش از ۱۲۵۰۰۰ قطعه بچه ماهی تولیدی توسط جوامع روستایی شهرستان زهک جهت ماهیدار کردن منابع آبی جنوب استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)؛ تاکنون تعداد بیش از ۱۲۵۰۰۰ قطعه بچه ماهی گرمابی تولید شده از محل پروژه تولید بچه ماهی توسط جوامع روستایی شهرستان زهک (پروژه سال ۹۸) به منظور بازسازی ذخایر ماهیان و ایجاد اشتغال در قالب فعالیتهای صید و صیادی و عرضه ماهی، در منابع آبی جنوب استان رهاسازی گردید.

ناصحی رئیس اداره شیلات شهرستان زهک با اعلام خبر فوق افزود با عنایت به بارندگی ها و آبگیری منابع آبی جنوب استان در سالجاری این تعداد بچه ماهی طی ۴ مرحله جهت ماهیدار کردن منابع آبی شهرستان های چابهار، نگور، قصرقند، مهرستان، دلگان و سرباز ارسال گردیده است.

وی افزود در سال گذشته تولید کنندگان موفق بچه ماهی در شهرستان زهک در مجموع تعداد قریب به ۴۵۰۰۰۰ قطعه بچه ماهی گرمابی از گونه های آمور و کپور معمولی تولید نموده اند که از این تعداد حدود ۳۰۰۰۰۰ قطعه بچه ماهی به خارج از استان و مابقی بچه ماهی تولیدی خود را نیز در سطح استان به فروش رسانده اند.