تاریخ ارسال

بازدید مدیر کل شیلات استان(آبهای داخلی) و رئیس نهاد هاسب و هیئت همراه از طرح های شیلاتی شهرستان خاش


به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) مهندس شهرکی رئیس اداره شیلات شهرستان خاش ضمن بیان این خبر افزود، در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری  در سال 1399 به منظور تحقق شعار سال "جهش تولید" در مورخه 99/4/2 بازدید مشترک از برنامه های در حال اجرا و در دست اجرای اداره کل در حوزه شهرستان های خاش و تفتان با حضور مدیر کل محترم شیلات استان (آبهای داخلی)، آقای دکتر واعظ مهدوی رئیس نهاد هاسب، مهندس مقیمی از اعضای نهاد هاسب، دکتر دلشاد مدیر عامل موسسه خیریه محکم، مهندس ادیب زاده مدیر عامل کارخانجات کنسروسازی تحفه،سرپرست محترم فرمانداری و اعضای شورای شهر تفتان از طرح ها و پتانسیل های شیلاتی شهرستان خاش بازدید به عمل آمد. در حاشیه این بازدید جلساتی با مدیران عامل سیستم های مداربسته سرد آبی فواد اسکل آباد و کمند کاج تودک برگزار گردید. در این جلسات مهندس شاهرودی مدیر کل محترم شیلات استان (آبهای داخلی) ضمن بیان اهمیت فعالیت این سیستم ها در تولید و تامین بچه ماهی سردآبی مورد نیاز استان از این سیستم ها به عنوان پتانسیل های مهم در جهت افزایش تولید بچه ماهی  سردآبی و صادرات به خارج از استان اشاره نموده و تاکید بر  رفع مشکلات و راه اندازی مجدد آنها نمودند. در ادامه از سایر طرح و پتانسیل های شیلاتی منطقه منجمله سد کرغانشور به عنوان یکی از منابع آبی و پتانسیل های تولید آبزیان در شهرستان و صید ماهیان کپور معمولی و کپور علفخوار از این منبع آبی بازدید بعمل آمد.