تاریخ ارسال

بازدید مدیران کل محترم حفاظت محیط زیست استان و شیلات استان (آبهای داخلی) از تالاب هامون

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) بازدید مشترک مدیر کل محترم شیلات استان (آبهای داخلی) و مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان از تالاب هامون در روز پنج شنبه مورخه 29 خرداد ماه 99 برگزار گردید. با توجه به کاهش حجم آب ورودی به تالاب و وزش بادهای محلی و افزایش سرعت خشک شدن دریاچه و احتمال بروز تلفات آبزیان تالاب، در حاشیه این بازدید استفاده از تمامی ظرفیت های موجود جهت افزایش ماندگاری آب  و ادامه رونق صید و صیادی در منطقه و حفظ حیات تالاب مورد تاکید مدیران کل قرار گرفت و در پایان بازدید جلسه پرسش و پاسخ و مشورتی با حضور صیادان منطقه برگزار گردید.