تاریخ ارسال

برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت تالاب هامون با توجه به  شروع بادهای 120 روزه

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی) دومین جلسه بررسی وضعیت تالاب هامون با حضور مدیر کل، معاونین برنامه ریزی و توسعه و تولید و بهره برداری آبزیان، روسای گروه بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان و گروه برنامه ریزی و بودجه و امور صید و صیادان و روسای ادارات شیلات حوزه سیستان در محل اداره کل برگزار گردید. در این جلسه آخرین وضعیت ورود آب به تالاب هامون و سطح آبگیری شده آن مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن با توجه به شروع فصل گرما و وزش بادهای محلی 120 روزه که منجر به پخش شدن بیشتر حجم آب ورودی به تالاب و نهایتا خشک شدن تالاب و افزایش احتمال مرگ و میر ماهیان تالاب می گردد بحث و تبادل نظر گردید. در ادامه این جلسه مقرر گردید ضمن هماهنگی با امور اب سیستان و اداره کل حفاظت از محیط زیست جهت انجام اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات مربوطه،  روسای گروه امور صید و بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان و روسای ادارات شیلات شهرستانهای حوزه سیستان به ساماندهی گروه‌های صیادی منطقه در بخش های در حال خشک شدن و آموزش و هدایت کارشناسی جهت تشخیص ماهیان هرز اقدام نمایند.