تاریخ ارسال

برگزاری جلسه مدیر کل شیلات استان(آبهای داخلی) با فرماندار شهرستان تفتان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی) با هدف بهره برداری بهینه از منابع آبی، پتانسیل ها و ظرفیت های شیلاتی حوزه شهرستان تفتان جلسه ای با حضور مدیر کل شیلات، سرپرست فرمانداری شهرستان تفتان، رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه اداره کل و رئیس اداره شیلات شهرستان خاش در محل فرمانداری شهرستان تفتان برگزار گردید. در این جلسه میرانی شاهرودی مدیر کل شیلات ضمن بیان ظرفیت های آبزی پروری، پتانسیل ها و ظرفیت های شیلاتی بالاخص وجود دو سیستم مداربسته سردآبی در حوزه شهرستان به بیان برنامه های توسعه ای اداره کل در این منطقه پرداختند. در ادامه اجباری سرپرست فرمانداری شهرستان تفتان نیز ضمن استقبال از برنامه های اداره کل آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری اعلام نمودند.