تاریخ ارسال

برگزاری جلسه احداث استخرهای دو منظوره ذخیره آب کشاورزی از محل اعتبارات مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان س و ب (آب‌های داخلی):
 با هدف افزایش تولیدات و بهره‌وری از امکانات و اعتبارات و پیرو دستور ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان، جناب اقای دکتر زورقی، درخصوص موافقت با پیشنهاد این اداره کل مبنی بر تغییر الگوی ساخت استخرهای ذخیره آب، که توسط مدیریت محترم آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی استان ساخته می شود به شکلی که قابلیت پرورش ماهی را نیز پیدا نماید؛ جلسه ای با حضور  مدیر کل، معاون تولید و بهره برداری آبزیان، رئیس اداره فنی و مهندسی آبزیان این اداره کل و مدیر و مسئول محترم واحد آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان زابل برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر، شیوه نامه اجرایی آن صورتجلسه و در دستور کار اجرا قرار گرفت. امید می رود با این روش ضمن افزایش بهره وری آب بستر گسترده تری برای توسعه فعالیت های تلفیقی فراهم آید.