تاریخ ارسال

معرفی معاون جدید برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی اداره کل

 به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (ابهای داخلی)، جلسه تودیع و معارفه معاونین برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی قدیم و جدید اداره کل در مورخه 21 اردیبهشت 99 در محل اداره کل برگزار گردید. در این جلسه از زحمات آقای مهندس غلامرضا مومن کیخا تقدیر و آقای دکتر علیرضا افشاری به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی اداره کل منصوب گردید.