تاریخ ارسال

آغاز پرورش متراکم ماهی کپور معمولی در استخر های پرورش ماهی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)؛
میرانی شاهرودی مدیر کل شیلات استان در حاشیه بازدید از یکی از طرح های پرورش متراکم ماهی کپور معمولی در شهرستان زهک ضمن اعلام خبر فوق افزود به منظور بررسی روند رشد ماهی کپور معمولی در شرایط متراکم و ترویج پرورش آن،  رهاسازی این گونه در برخی استخرهای الگویی سطح استان آغاز گردید.
وی افزود با عنایت به اینکه در ماههای پایانی سال در استخرهای بتونی سطح استان پرورش متراکم ماهی قزل آلا انجام می پذیرد، پرورش متراکم ماهی کپور معمولی در نیمه اول سال شیوه ای مناسب جهت استفاده بهینه از فضای استخر و سایر امکانات موجود می باشد که در نهایت منجر به افزایش بهره وری و افزایش درآمد آبزی پروران خواهد شد.