تاریخ ارسال

رها سازی ماهی بومی سفید سیستان (هامون ماهی) در دریاچه هامون

 به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی ) به نقل از جناب آقای مهندس شاهرودی مدیر کل، کار بازسازی ذخایر ماهی بومی سفید سیستان یا هامون ماهی با همکاری اداره کل محیط زیست استان در روز پنجشنبه مورخه ۹۹/۲/۱۱ و با حضور نماینده فرمانداری شهرستان نیمروز ، رئیس اتحادیه تعاونی های صیادی و جمعی از صیادان آغاز گردید و در نظر است، در طی چند مرحله تعداد یک میلیون قطعه بچه ماهی بومی در  دریاچه رهاسازی گردد .