تاریخ ارسال

بازدید نماینده محترم مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی از طرح تلفیقی پرورش ماهی

دکتر حبیب الله دهمرده نماینده محترم مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی و همراهان از طرح الگویی تلفیقی اداره کل شیلات استان واقع در شهرستان زهک بازدید نمودند.
ناصحی رئیس اداره شیلات شهرستان زهک با اعلام خبر فوق افزود در این بازدید که به منظور بررسی پروژه های الگویی موفق در حوزه آبزی پروری انجام گرفت مهندس میرانی شاهرودی مدیر کل شیلات استان ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت فعلی فعالیت های شیلاتی استان به تشریح برنامه های آتی اداره کل از قبیل اجرای پروژه های افزایش تولید در واحد سطح ماهیان سردابی و گرمابی، تولید بچه ماهی توسط جوامع روستایی، تکثیر ماهیان گرمابی، رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی با هدف بازسازی ذخایر، استفاده از ظرفیت طرح 46 هزار هکتاری در راستای احداث استخرهای پرورش ماهی و... پرداختند.
 دکتر دهمرده نیزضمن بازدید از بخش های مختلف طرح تلفیقی مذکور، حمایت از سرمایه گذاری در بخش شیلات علی الخصوص اجرای چنین طرح هایی که منجر به استفاده حداکثری از آب و منابع در دسترس و ایجاد اشتغال پایدار می گردد را ضروری دانستند.
قابل ذکر است که در پایان این بازدید دکتر دهمرده به همراه مدیر کل شیلات استان با حضور در دفتر فرماندار شهرستان زهک به بررسی مباحث مختلف شیلاتی در حوزه شهرستان زهک از قبیل وضعیت صید و صیادی در چاه نیمه ها، فعالیتهای پرورش ماهی و فعالیتهای مرکز بازسازی ذخایر ماهی زهک پرداختند.