تاریخ ارسال

دیدار مدیر کل شیلات با فرمانداران و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های جنوب استان و بازدید از طرح های شیلاتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان مهندس میرانی شاهرودی به همراه معاون تولید و بهره برداری آبزیان و رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه ضمن بازدید از طرح های شیلاتی شهرستانهای ایرانشهر، بمپور و سرباز با فرمانداران و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های مذکور دیدارو ضمن ارائه گزارش عملکرد به بررسی برنامه های پیش بینی شده در خصوص توسعه فعالیت های آبزی پروری در آن شهرستانها پرداختند. اهم تصمیات اتخاذ شده در این دیدارها به شرح ذیل می باشد.

  • با توجه به پتانسیل بالقوه شهرستان ایرانشهر در زمینه تکثیر ماهیان گرمابی تاکید گردید اقدامات لازم در خصوص راه اندازی یک مرکز خرد تولید بچه ماهی گرمابی جهت تامین بچه ماهی مورد نیاز شهرستان های جنوب استان اتخاذ گردد.
  • با توجه به ارتقاء سیاسی بخش بمپور به شهرستان و لزوم خدمات دهی هر چه بهتر به بهره برداران حوزه شیلات و نیز ساماندهی فعالیت های آبزی پروری، تدابیر لازم جهت استقرار اداره شیلات شهرستان بمپور با همکاری فرمانداری محترم شهرستان اتخاذ گردد.
  • با توجه به پتانسیل های بالقوه شهرستان سرباز در حوزه آبزی پروری و صید و صیادی و به منظور افزایش آگاهی و دانش بهره بردارن حوزه شیلات، مقرر دوره های آموزشی ویژه بهره برداران شهرستان برگزار گردد. ضمناً به منظور توسعه فرهنگ مصرف آبزیان برگزاری جشنواره طبخ غذای آبزیان در شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه بازدیدهای میدانی از سیستم مداربسته سردآبی تودک شهرستان خاش بازدید بعمل آمده و ضمن برگزاری جلسه با مالکین مرکز و با حضور همکاران مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خاش بر لزوم تداوم فعالیت مرکز تکثیردر جهت تولید بچه ماهی سردآبی مورد نیاز استان و استان های همجوار در جهت کاهش هزینه های تامین بچه ماهی سردآبی از خارج از استان توسط بهره برداران و نیز تولید بچه ماهی سردآبی سازگار با شرایط دمایی استان تاکید گردید.