تاریخ ارسال

صید ماهیان خارج شده از سد زیردان توسط مردم بومی منطقه

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل

با توجه به بارندگی‌های اخیر در استان و خصوصا منطقه بلوچستان و سرریز برخی از سدها و منابع ابی منجر به خروج ماهیان این منابع و صید آنها توسط جوامع بومی اطراف گردید.

مهندس شاهرودی ضمن اعلام این خبر افزود: سرریز آب سد زیردان باعث خروج مقدار قابل توجهی ماهی گردید که با هدف بازسازی ذخایر و ایجاد اشتغال برای مردم منطقه ماهیدار شده بود.