تاریخ ارسال

بازدید کارشناسان انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری از طرح الگویی متراکم پرورش ماهیان سردابی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی):

مهندس شاهرودی مدیر کل شیلات استان با اعلام خبر فوق افزود دکتر حلاجیان و مهندس پوردهقان از اعضای هیئت علمی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری استان گیلان در سفر خود به این استان که با هدف تعیین جنسیت ماهیان خاویاری موجود در مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک انجام شد از طرح الگویی متراکم پرورش ماهی قزل آلای اداره کل واقع در شهرستان زهک بازدید نمودند.

وی افزود در این طرح الگویی موفق، استخر 200 متری بتونی با ادوات مکانیزاسیون از قبیل 4 دستگاه هواده (هواده های ایرجت، اسپلش و برج هواده)، جاروب استخری و ... تجهیز گردیده و در حال حاضر بیش از 4/1 تن ماهی قزل آلای 350 گرمی در حال پرورش می باشد. این در حالی است که دبی آب ورودی حدود یک لیتر بر ثانیه بوده و علاوه بر فعالیت پرورش ماهی، فعالیت های کشاورزی، دامپروری، باغداری، و ... در مجاورت استخر در حال انجام می باشد.