تاریخ ارسال

گزارش صید از استخرهای گرمابی شهرستان زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان به نقل از آقای شیخ ویسی رئیس اداره شیلات شهرستان زاهدان با عنایت به پایان دوره پرورش ماهیان گرمابی و شروع فصل سرما، شیلات شهرستان اقدام به صید نمایشی در یکی از استخرهای بخش نصرت آباد نمود. وی افزود در این استخرکه 1600 متر مریع مساحت  دارد 8000 بچه ماهی آمور رهاسازی شده بود که پیش بینی میشود 7 تن ماهی  از این استخر برداشت و روانه بازار مصرف گردد.

شایان ذکر است در سال 97 تعداد 73500 قطعه بچه ماهی در 42 باب استخر رها سازی شده که در حال حاضر قابل برداشت می باشد.