تاریخ ارسال

رهاسازی خرچنگ دراز آب شیرین در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان گرمابی و بومی زهک

به گزار ش روابط عمومی شیلات آبهای داخلی استان، رهاسازی تعداد 100 جفت خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptoductylus) در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان گرمابی و بومی زهک با پیگیری و عنایات ارزشمند جناب آقای دکتر عبدالحی، معاون محترم توسعه آبزیان و جناب آقای دکتر شکوری، مدیرکل محترم دفتر آبزیان شیرین سازمان شیلات ایران و همکاری جناب آقای دکتر واعظی، مدیرکل محترم شیلات استان اردبیل تعداد 100 جفت خرچنگ مولد دراز اب شیرین از دریاچه شور آبیل استان اردبیل صید و تحویل همکاران این اداره کل (آقای مهندس جهانتاب و آقای شهسوار ویران‌گرد) گردید که پس از طی مسافت بیش از 4000 کیلومتر در یکی از استخرهای مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان گرمابی و بومی زهک با هدف پرورش پایلوت و امکان سنجی تکثیر و توسعه پرورش آن در استان، رهاسازی گردید.