تاریخ ارسال

رونق صید و صیادی در منطقه سیستان با حیات مجدد تالاب هامون

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان، با توجه به الطاف الهی در آبگیری و حیات مجدد تالاب هامون، که از  اوایل اسفند ماه 1397با ورود آب، بارقه ای از امید و زندگی را در منظقه به جریان انداخت فعالیت های صید و صیادی نیز رونق قابل توجهی یافته است بطوریکه زمینه اشتغال و درآمد بیش از 4000 خانوار صیادی را آورده است این اداره کل نیز با ساماندهی فعالیت های صیادی و ارائه کمک های ترویجی همچون پنل های خورشیدی جهت روشنایی، تور، فوکا، چادر، حفر کانال های آبی جهت تسهیل دسترسی به صیدگاه‌ها، تلاش نموده است تا زمینه حداکثر بهره برداری از این  فرصت ارزشمند را فراهم نماید در حال حاضر نیز بخش های از تالاب همچون هامون صابوری دارای آب می باشد و فعالیت های صید و صیادی در آن انجام می شود.