تاریخ ارسال

رهاسازی بچه ماهی در استخرها و منابع آبی، آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان، با توجه به وضعیت مطلوبی آبی در سال گذشته و سال جاری و نیز تلاش مضاعف کارشناسان این اداره کل در تکثیر و تولید انواع ماهیان اقتصادی و بومی در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان زهک و نیز تولیدات جوامع روستایی تاکنون حدود سه میلیون قطعه در استخرها و منابع آبی استان و حدود 500 هزار قطعه به استان های همجوار توزیع و ارسال شده است و به یاری خداوند متعال این روند خصوصا با توجه به شرایط مطلوبی آب وهوایی نواحی جنوبی استان ادامه خواهد داشت.