تاریخ ارسال

رها سازی 50 هزار قطعه بچه ماهی در سد کرغانشور شهرستان خاش

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان (آبهای داخلی)، با حضور نماینده مردم شریف شهرستان خاش، امام جمعه، فرماندار، مدیر جهادکشاورزی، فرمانده سپاه‌پاسداران، رئیس اداره امور عشایری و جمعی از ریش سفیدان شهرستان خاش و مدیرکل و معاون فنی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، تعداد 50 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در سد کرغانشور شهرستان خاش رهاسازی گردید که با توجه به شرایط مطلوب این سد انتظار می‌رود پس از حدود یکسال حدود 45 تا 50 تن ماهی از این سد برداشت شود که می تواند زمینه ساز اشتغال و معیشت خانوارهای روستایی منطقه را فراهم نماید. پس از مراسم رهاسازی از سایر توانمندی های آبزی پروری شهرستان خاش و سیستم مداربسته کمند کاج بازدید به عمل آمد.

لازم به ذکر است که در سال جاری و تاکنون بیش از سه میلیون بچه ماهی در استخرهای پرورش ماهی و بندهای خاکی استان رهاسازی شده که پیش بینی می شود بیش از سه هزار تن ماهی تولید گردد.