تاریخ ارسال

افتتاح نمادین برداشت از تولیدات استخرهای به وزن رسانی جوامع روستایی

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته گرامی دولت، افتتاح نمادین برداشت از تولیدات استخرهای به وزن رسانی جوامع روستایی با حضور دکتر نورا، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مهندس اربابی، فرماندار شهرستان زهک و مهندس عیسی میرانی شاهرودی سرپرست اداره کل شیلات آبهای داخلی استان انجام شد. در طی این مراسم تعداد 100 هزار قطعه بچه ماهی آمور از دو استخر پروژه به وزن رسانی جوامع روستایی، واقع در شهرستان زهک برداشت و تحویل نماینده بخش خصوصی استان خراسان جنوبی گردید.
لازم به ذکر است تاکنون حدود 445 هزار قطعه بچه ماهی از استخرهای به وزن رسانی جوامع روستایی به خارج استان ( استانهای هرمزگان و خراسان جنوبی) صادر گردیده است  و امکان افزایش میزان صادرات آن نیز با توجه به توفیقات حاصله ممکن می باشد.