تاریخ ارسال

رهاسازی ماهی در منبع ابی شیکلک

با حضور سرپرست اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی)، فرماندار شهرستان قصرقند، نماینده ی بنیاد علوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرقند و جمعی از مردم بومی منطقه منبع آبی سد شیکلک با تعداد 100.000 قطعه بچه ماهی گرمابی و ماهی بومی  شیزوتراکس، ماهیدار گردید. مهندس شاهرودی سرپرست اداره کل شیلات آبهای داخلی بیان داشت که با توجه به بارندگی های مناسبی که از اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری در سطح استان صورت گرفته، اکثر منابع آبی از جمله بندهای خاکی، سدها و آب بندها آبگیری شده، لذا برنامه ریزی گردیده تا حدود 4 میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در منابع آبی استان رهاسازی گردد. وی هدف از ماهیدار نمودن این منابع را ایجاد اشتغال برای جوامع روستایی و ساکنین محلی و انتفاع ایشان از پروتئین با کیفیت بالا در سبد غذایی اعلام داشت. در این مراسم آقای پاک اندیش فرماندار قصرقند نیز ایجاد اشتغال برای مردم منطقه را از مهمترین دستاوردهای فعالیت های شیلاتی دانسته و از مجموعه اداره کل شیلات استان تقدیر و تشکر نمودند.