تاریخ ارسال

برگزاری دوره ی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و سیستم آکواپونیک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان دوره ی تکثیر و پرورش ماهیان زینتی (کوی و گلدفیش) و آکواپونیک با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در مورخ 15 الی 17 تیر سال 1398 به مدت 3 روز در دو بخش تئوری و عملی در محل اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان (آبهای داخلی) و کارگاه زهک با حضور جناب آقای مهندس مومنی بعنوان مدرس از استان قم برگزار گردید. در این دوره نکات تئوری و عملی در زمینه ی تکثیر و پرورش ماهیان کوی و گلد فیش و سیستم آکواپونیک تدریس گردید و تعیین جنسیت ماهیان کوی و گلد فیش و همچنین هورمون تراپی ماهی کوی بصورت عملی به بیش از 30 نفر از کارشناسان و علاقه مندان آموزش داده شد.

قابل به ذکر است که تکثیر و پرورش ماهیان زینتی پتانسیل قابل توجهی در خصوص ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری نسبتا اندک دارد پرورش آکوآپونیک نیز می تواند با توجه به محدودیت های آبی و کاهش تبخیر راهکار مناسبی برای راتقای بهره وری و اشتغال از طریق تولید ماهی و محصولات کشاورزی داشته باشد.