تاریخ ارسال

حیات دوباره هامون و خوشحالی صیادان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان،بارندگیهای خوب در حوضه آبریز دریاچه هامون سبب جاری شدن آب در رودخانه هیرمند تنها شاهرگ حیاتی سیستان گردید، با ورود آب این رودخانه به دو منبع آبی ارزشمند شمال استان شامل دریاچه هامون و چاه نیمه ها و آبگیری آنان ،خوشحالی کلیه بهره برداران خصوصا صیادان را در پی داشت متأسفانه به دلیل خشکسالی های دو دهه اخیر ،دریاچه هامون از یک دریاچه دائمی به یک دریاچه فصلی تبدیل شده بود که در سال گذشته شرایط خشکسالی به مراتب سخت تر و بی سابقه بود. همچنین با توجه به اعلام بارندگیهای سنگین در هفته جاری در حوزه آبریز هیرمند و افزایش دبی آب این رودخانه و به تبع آن افزایش چشمگیر میزان آبگیری منابع آبی فوق الذکر، سالی پر از امید همراه با رونق تولید برای بخش کشاورزی بالاخص صیادان و آبزی پروران پیش بینی می گردد .