تاریخ ارسال

استان سیستان و بلوچستان قطب تامین بچه ماهی شرق کشور می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان، با توجه به برنامه ریزی انجام شده مقرر است استان سیستان و بلوچستان به قطب تامین بچه ماهی گرمابی شرق کشور تبدیل شود. این موضوع را سیستانی مدیر کل شیلات استان بیان نمود و افزود با توجه به تجربه موفق به وزن رسانی بچه ماهیان گرمابی در سال جاری، خوشبختانه نتایج امیدوار کننده ای در تولید بچه ماهی توسط جوامع روستایی اتفاق افتاده است. به طوری که در سال 97، قریب به نیم میلیون بچه ماهی گرمابی در استان توسط این جوامع در استخرهای خاکی دومنظوره و با این روش تولید گردیده است. وی افزود به جهت حمایت از بخش خصوصی، دوره های آموزشی مرتبط برگزار شده است و مقرر شده در سال آتی توزیع لارو ماهیان گرمابی و بخشی از غذای لاروی به صورت ترویجی در اختیار متقاضیان با هدف توانمند سازی جوامع روستایی قرار گیرد تا انشالله تولید بچه ماهی گرمابی توسط جوامع روستایی برای سال 1398 به 2 میلیون قطعه برسد. وی همچنین اظهار داشت هدف میان مدت این اداره کل طی یک دوره 4 ساله رسیدن به تولید سالانه 5 میلیون بچه ماهی خواهد بود تا علاوه بر تامین نیاز روزافزون استان به بچه ماهی، بخشی از نیاز 4 استان همجوار شامل کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان نیز تامین گردد.