تاریخ ارسال

شرکت همکاران در کارگاه آموزشی تخصصی تکثیر و پرورش زالوی طبی در تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان،با هدف آشنایی با جدید ترین دستاوردهای علمی در صنعت پرورش زالوی طبی در دنیا و کاربرد درمانی آن و وضعیت موجود این صنعت در ایران، مدیرکل و تعدادی از کارشناسان این اداره کل در دوره ی تخصصی مذکور در تهران شرکت نمودند. در این کارگاه آموزشی که با حضورمدیران وکارشناسان بخش تخصصی حوزه های شیلات و دامپزشکی  و کارآفرینان این بخش انجام شد، پروفسور سوخوف از کشور روسیه رئیس انجمن جهانی زالو درمانی در خصوص زالوی طبی و آخرین دستاوردهای علمی و کاربردهای درمانی آن سخنرانی نمودند. ضمنا کارشناسان این اداره کل از یکی از فارم های تکثیر و پرورش زالوی طبی استان خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند بازدید نمودند. یادآور می شود این کارگاه آموزشی با مشارکت سلامتکده طب سنتی حکیم ابن سینا البرز و همکاری مدیریت شیلات و امور آبزیان استان تهران انجام گردید.