تاریخ ارسال

دیدار دکتر کیخا نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای زابل،زهک،هیرمند،هامون و نیمروز با مدیر و کارکنان اداره کل شیلات استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان آقای دکتر کیخا نماینده مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی با مدیر و کارکنان اداره کل شیلات استان دیدار کردند.

در این دیدار ابتدا آقای سیستانی مدیر کل شیلات استان گزارشی از فعالیتهای صید و صیادی و آبزی پروری در استان ارائه و سپس راهکارههای اجرایی کاهش خسارات ناشی از خشکسالی در استان را بیان و بر چگونگی بهره برداری بهینه از آب استحصال شده از چاه های کشاورزی جهت امر پرورش ماهی تاکید کردند.

سپس دکتر کیخا ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل شیلات ، پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به صیادان و آبزی پروران را از موضوعات اساسی دست اندر کاران و دستگاههای اجرایی بیان کردند و بر پشتیبانی خویش از دست آوردها و فعالیت های شیلاتی تاکید کردند.

در ادامه تعدادی از کارکنان مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیتهای شیلاتی را مطرح که از سوی جناب دکتر کیخا توضیحات لازم ارائه گردید.