تاریخ ارسال

تکثیر ماهی کپور معمولی در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی شهرستان زهک

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان، مهندس فدایی رئیس مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک با اعلام این خبر افزود،با فرا رسیدن فصل بهار و مطلوب شدن شرایط دمایی کار تکثیر و تولید لارو 4 گونه دیگر از ماهیان گرمابی(کپور ماهیان) که از لحاظ اقتصادی و تجاری از جایگاه خاصی برخوردار هستند در مرکز بازسازی ذخایر ماهیان بومی زهک آغاز گردیده است .

وی افزود این مرکز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال موفق شد تعداد5050000 قطعه لارو از گونه کپور معمولی را با مدیریت رژیم دمایی برای اولین بار قبل از سال  و در نیمه دوم اسفند 96 تولید نماید.

وی یاد آور شد تولید لارو از سایر کپور ماهیان تا نیمه اول خرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.و این مرکز آمادگی داردعلاوه بر تامین بچه ماهی مورد نیاز استان ،بخشی از نیاز بچه ماهی مورد نیاز استانهای همجوار را نیز تامین نماید.