تاریخ ارسال

اجرای برنامه تلویزیونی شبکه هامون با موضوع پرورش ماهی تا سفره آبزیان

به گزارش روابط عمومي اداره کل شیلات آبهای داخلی استان با اعزام گروه تلویزیونی شبکه هامون (برنامه خانوادگی مل ترمی) فلیمبرداری برنامه با موضوع پرورش ماهی در روستا تا سفره آبزیان در روستاههای شهرستان زابل و زهک صورت گرفت.

 شایان ذکر است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی وایجاد اشتغال مولد وحمایت از تولید در روستاهها، اداره کل شیلات استان ضمن ایجاد اشتغال پایدار در روستا با تغییر الگوی ساخت استخرهای پرورش ماهی نوین (ساخت استخرهای هشت ضلعی) و پرورش ماهی بصورت نیمه متراکم اقدامات موثری در جهت افزایش میزان تولید آبزیان و افزایش درآمد در روستاهها را  فراهم نموده است.