تاریخ ارسال

رشد بی سابقه اعتبارات تملک و داراییهای سرمایه ای (عمرانی) اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان سیستان و بلوچستان، اعتبارات تملک و داراییهای سرمایه ای (عمرانی) جهت توسعه فعالیت های شیلاتی در سال 1396 نسبت به سال 1395 نزدیک به 123 درصد رشد یافته است.

سیستانی مدیر کل شیلات آبهای داخلی استان اظهار داشت که اعتبار ابلاغ شده در سال جاری از محل ردیف های دو درصد نفت و گاز، استانی ، الزامات قانونی و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال جاری به 101749 میلیون ریال رسیده است که نسبت به سال 1395 با اعتبار 45789 میلیون ریال ، از رشد 123 درصدی برخودار می باشد.

وی همچنین اظهار داشت از محل اعتبارات مربوط به ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی استان نیز مبلغ 11000 میلیون ریال علاوه بر اعتبار فوق جهت برق رسانی به مجموعه های پرورش ماهی به شرکت سهامی توزیع برق استان برای برق رسانی به مجموعه استخرهای پرورش ماهی شهرستانهای نیمروز و زهک  ابلاغ گردیده که مجموع اعتبار اختصاص یافته برای توسعه فعالیت های شیلاتی در استان به رقم بی سابقه 112749 میلیون ریال رسیده است.که با احتساب این رقم رشد اعتبارات ابلاغی تملک داراییهای سرمایه ای در زیر بخش شیلات به 146 درصد بالغ گردیده است که انشاالله شاهد شکوفایی و توسعه بیش از پیش فعالیت های شیلاتی از جمله توسعه صید وصیادی، آبزی پروری و توسعه بازار آبزیان خواهیم بود.