تاریخ ارسال

بازدید کارشناسان اداره کل شیلات آبهای داخلی استان از فعالیتهای آبزی پروری استانهای یزد و قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات آبهای داخلی استان با هدف استفاده از تجربیات سایر استانها در زمینه توسعه فعالیتهای شیلاتی و آبزی پروری با روشهای نوین،تعداد 8 نفر از کارشناسان این اداره کل از مرکز تحقیقات آب شوربافق یزد،که با استفاده از فن آوریهای جدید اقدام به تکثیر و پرورش ماهی تیلا پیا در آب شور نموده بودند وهمچنین از فعالیت یک مرکز تولید بچه ماهی مجهز به سیستم برگشت آب،و اکسیژن دهی و برج خنک کننده هوا که میتواند الگوی مناسبی جهت استفاده در استان باشد بازدید نمودند و در ادامه از الگوهای موفق استان قم در زمینه پرورش ماهیان آکواریومی و ومجتمع تولید ماهی قزل آلا در استخر ذخیره مجهز به درام فیلتر و بیو فیلتر بازدید علمی و کارشناسی بعمل آوردند .