تاریخ ارسال

بازدید اصحاب رسانه از قابلیت های شیلاتی استان و نشت رسانه ای مدیر کل و معاونین اداره کل شیلات استان(آبهای داخلی)

      به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات استان(آبهای داخلی)،  بازدید یک روزه اصحاب رسانه از توانمندی ها و قابلیت های شیلاتی توسط اصحاب رسانه و ارباب جراید صورت گرفت. در این بازدید، خبرنگاران استانی و خبرنگار شبکه خبر سیما، از یک باب استخر دو منظوره نوین پرورش ماهی ، یک باب استخر بتنی ذخیره آب کشاورزی، استخر های خاکی پرورش لارو، بچه ماهی و پروار بندی و همچنین استخر های خاکی عمیق پرورش ماهی مجهز به سیستم هواده ای تزریقی بازدید نمودند.

      در پایان این بازدید نیز از مرکز تکثیر  و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی زهک که در آن تکثیر چهار گونه کپور ماهیان چینی و گونه بومی شیزوتراکس زارودنی نیز بازدید صورت گرفت.  قابل ذکر است که این مرکز با ظرفیت اسمی تولید یک میلیون بچه ماهی در سال، در حال حاضر 4 برابر ظرفیت اسمی یعنی قریب به چهار میلیون بچه ماهی به منظور تامین بچه ماهی برای استخرهای پرورش و بازسازی ذخایر منابع آبی استان را محقق نموده است.

    شایان ذکر است در پایان این بازدیدها، نشست صمیمی مدیر کل شیلات ، معاون و روسای برخی شیلات شهرستان ها در محل مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان زهک با اصحاب رسانه انجام گرفت و علاوه بر اقدامات چشمگیر انجام شده شیلات استان در سال های اخیر، برنامه های آتی در دستور کار نیز بیان گردید و به سوالات خبرنگاران محترم  پاسخ داده شد.