معرفی رئیس اداره مهندسی آبزیان

نام و نام خانوادگی : احمد جهانتیغ

پست سازمانی: رئیس اداره مهندسی آبزیان

رشته تحصیلی : لیسانس عمران

تلفن مستقیم:

پست الکترونیکی : ahmad-jahantigh65@yahoo.com


اهم وظایف اداره بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان

 • مطالعه و انجام بررسی های لازم بمنظور شناسایی اراضی مستعد پرورش میگو و سایر آبزیان
 • بررسی و اظهار نظر بر گزارشهای کارشناسی تهیه شده در زمینه نقشه های اجرائی متقاضیان پروانه تاسیس مزارع پرورش میگو و سایر آبزیان و عملیات اجرایی آنها
 • بررسی و ارائه طرحها و پروژه های پیشنهادی اداره براساس سیاست ها و اهداف برنامه های شیلات استان
 • انجام اقدامات لازم بمنظور احداث مجتمع های پرورش میگو و سایر آبزیان براساس طرحها و پروژه ها مصوب شیلات و نظارت بر پیشرفت طرحها و پروژه های عمرانی با هماهنگی مرکز کنترل و نظارت فنی مستمر بر حسن اجرای دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات زیر بنایی مجتمع های آبزی پروری
 • مطالعه و بررسی روشهای نوین ساخت و ساز تاسیسات آبزی پروری و ارائه پیشنهادهای مناسب نیازهای استان
 • ارائه خدمات کارشناسی فنی به بخشهای اقتصادی فعال در تکثیر و پرورش میگو و سایر آبزیان با هماهنگی سایر واحدهای شیلات استان
 • تهیه آرشیو فنی از کلیه مطالعات و طرحهای مصوب و اجرا شده و تهیه و نگهداری بانک اطلاعات تکنولوژی نوین مهندسی ابزیان
 • بررسی و پیشنهاد فعالیتها و نیازهای آموزشی به منظور ارتقای سطح دانش فنی بهره برداران و نیروی انسانی شاغل در اداره و پیگیری جهت تامین آنها
 • همکاری در تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه سالانه در چارچوب اهداف و رنامه های توسعه و دستورالعمل های ابلاغ شده
 • انجام اقدامات لازم جهت انتخاب پیمانکاران واجد شایط و بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران ساخت مجتع ها، تاسیسات زیربنایی و ... براساس آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده
 • انجام بازدیدهای فنی از محل احداث مزارع آبزی پروری و نحوه اجرای طرح و بررسی های لازم در این راستا
 • انجام بررسی های لازم در خصوص نقشه ها و طرحهای متقاضیان تکثیر و پرورش و اظهار نظر در خصوص مسائل فنی طرح
 • بررسی و کنترل آزمایشات مربوط به پروژه ها و طرحها (آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و ...)
 • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت ها و عملکرد مربوط به امور فنی، عمرانی و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشهای لازم
 • اجرای شیوه نامه در خصوص منابع آبی بزرگ بالای 500 متر مربع
 • راهنمایی و هدایت صاحب مزارع در جهت اداره صحیح مزارع
 • انجام سایر امور مرتبط که از سوی مقام مافوق ارجاع می شود.

دستور العمل ساخت استخر بتني 200 متر مربعي :

متقاضي محترم لطفاً موارد ذيل را رعايت نموده و بر اساس نقشه اجرايي اقدام گردد :

1. بلوک حتماً با مصالح شن شسته و دانه بندي اجرا شود.

2. به ازاي هر کيسه سيمان 20 تا 18 عدد بلوک زده شود و قبل از تاييد ناظر وجهي بابت کارمزد بلوک زن داده نشود.

3. پي کني پاي ديوار 90 * 50 سانتيمتر اجرا شده و 20 سانتيمتر از آن با شفته آهک مخلوط گردد

4. بتن مکر 10-50 سانتيمتر در پي کني ديوار ريخته شده تسطيع و صاف گردد.

5. آرماتور بر اساس نقشه بسته شده وقبل از استفاده بازديد صورت گيرد. ( يعني فاصله خاموت 20 سانتيمتر و 70 * 30 رعايت شود وقبل از تاييد توسط ناظر دستمزد آرماتور بند داده نشود

6. در بلوک چيني رديف ديوار فاصله هر دو بلوک حداقل 3- 2 سانتيمتر از يکديگر باشد

7. قبل از آستري سيمان بازديد صورت پذيرد

8. کف استخر با 4-3 تن آهک شيفته شود به ضخامت حداقل 30 سانتيمتر

9. کف استخر با لايحه ضخامت 30 سانتيمتر بتن شود با عيار حداقل 300 کيلوگرم سيمان در هر متر مکعب بتن

10. دو لوله 4 يا 6 اينچ جهت تخليه آب شسته شو کف با شير فلکه مربوط استفاده شود

11. کانال بلوکي روي ديواري رعايت و فاصله هر دو بلوک يک لوله يک دوم يا کوچکتر استفاده شود.

12. بتن ريزي پس از تاييد آرماتور توسط ناظر به ابعاد 40 * 80 سانتيمتر به عيار 350 – 300 با هماهنگي ناظر اجرا گردد.

13. ترکيب مصالح جهت زدن بلوک 60% شن شسته، 25% نخودي و 15% بادامي

14. ابعاد حوضچه صيد 2 مترعرض به طول متر و ارتفاع 1 متر (70 سانتي متر داخل زمين و 30 سانتي متر زيرزمين)