رییس اداره بهبود کیفیت آبزیان

نام و نام خانوادگی : محمدرضا زارع جوان

پست سازمانی: ئیس اداره بهبود کیفیت آبزیان

رشته تحصیلی : فوق لیسانس فرآوری شیلات

تلفن مستقیم : 05432225770 داخلی :241

پست الکترونیکی : mohamadrezazare.javan@yahoo.com


اهم وظایف اداره بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان

  • توسعه و تجهیز مراکز عرضه عمده و خرده فروشی ماهی
  • توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل آبزیان
  • نظارت بر آمار عرضه و تجزیه و تحلیل میزان عرضه و چگونگی عرضه آبزیان
  • توسعه و تجهیز کارگاه های عمل آوری بسته بندی و فیله
  • شرکت در سمینارها و جلسات کارشناسی مرکز و تبادل تجربیات با سایر استانها
  • الگوسازی تجهیزات ترویجی عرضه آبزیان برای پخش خصوصی
  • برگذاری جشنواره در عرضه بهداشتی ماهی و سایر جشنواره ها

مهمترین اقدامات انجام شده از زمان استقرار اداره بهبود کیفیت:

الف) اصلاح ناوگان حمل آبزیان بطوری که این ناوگان که قبلاً توسط خودروهای غیر استاندارد و تعداد محدودی در استان فعالیت داشته اند با ارائه طرح توسعه ناوگان حمل و نقل آبزیان تعداد 100 دستگاه خودروی ویژه حمل و نقل آبزیان شامل خودروهای 3 تن، 5 تن، 6 تن، 8 تن و 10 تن به ناوگان حمل و نقل آبزیان سراسر استان در بخش شیلات از محل تسهیلات بانکی برای توسعه ناوگان حمل و نقل آبزیان اضافه شده است.

ب) توسعه فروشگاهها عرضه اعم از عمده و خرده فروشی که با برنامه ریزی های انجام شده اولین اقدام این اداره اصلاح و توسعه و تجهیز مراکز خرده فروشی و عمده فروشی است که هم اکنون بالغ بر 96 باب فروشگاه عرضه بهداشتی سالم و متناسب در سراسر استان را برعهده دارند لازم به ذکر است هر ساله جهت بروز نمودن و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات جدید دوره های آموزشی و ترویجی به تعداد 60 نفر روز در هر شهرستان برگذار و بهره برداران با تکنولوژی جدید آشنا می شوند.

ج) توسعه و تجهیز تکنولوژی و ادوات جدید عرضه: این اداره متناسب با تخصص ابلاغی در قالب طرح توسعه ساماندهی مدیریت صید و صیادی از محل پروژه بهینه سازی حمل و نقل آبزیان هر ساله اقدام به خرید تجهیزات ترویجی شامل مخازن C.S.W عایق اعم از 300 لیتری و 150لیتری وانهای عرضه زنده ، جعبه های ویژه حمل و نقل آبزیان ، میزهای شستشو عمل آوری و همچنین توزیع در بین فروشندگان و عرضه کنندگان بصورت ترویجی نموده که پیش بینی میشود تا پایان برنامه پنجم، سیستم عرضه آبزیان کاملاً مکانیزه و بهداشتی شود.

این اداره هم اکنون کار ساخت 14 عدد میز شستشو و عمل آوری بصورت ترویجی از محل اعتبارات عمرانی سال 92 را در دستور کار دارد که به محض آماده شدن در بین فروشندگان توزیع خواهد شد.